Echipa de management este responsabilă pentru managementul strategic și asigurarea calității livrabilelor elaborate în cadrul proiectului. Această echipă include Managerul de proiect, Liderul de echipă și Coordonatorul Științific și Consiliul Științific.
Echipa de experți cheie coordonată de Liderul de echipă poartă responsabilitatea implementării activităților planificate la nivelul contractului, conform ariilor de expertiză și sarcinilor alocate. Liderul de echipă este responsabil pentru managementul operațional al evaluării.
Echipa de suport logistic și colectare date include echipa de suport și echipa de cercetare în teren, care este responsabilă pentru culegerea datelor prin anchete și sondaje, interviuri și focus-grupuri.

Membrii echipei:

Speranța Pirciog – Manager de proiect

Echipa de experți cheie
Mădălina Popescu – Lider de echipă, 2020-2021
Adriana AnaMaria Davidescu – Lider de echipa, 2021-2023
Vasilica Ciucă – Expert cheie 2
Eva Militaru – Expert cheie 3
Ana-Maria Zamfir – Expert cheie 4

Echipa de experți non-cheie
Maria Denisa Vasilescu – Expert non-cheie pentru design cercetare de teren
Larisa Stănilă – Expert non-cheie pentru analiză cantitativă
Amalia Cristescu – Expert non-cheie pentru analiză cantitativă
Cristina Mocanu – Expert non-cheie pentru analiză calitativă
Raluca Molea – Expert non-cheie pentru analiză calitativă
Raluca Halas – Expert non-cheie pentru analiză calitativă
Anda Radu – Expert non-cheie analiză cantitativă

Organigrama echipei de proiect pune în evidență echipele, precum și diferitele niveluri interne de asigurare a calității și respectiv, nivelurile de asigurare a calității de către Beneficiarul Evaluării.