Institutul Național pentru Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale – INCSMPS (Lider de asociere)

Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale (INCSMPS) este un centru de excelență pentru cercetarea fundamentală şi aplicativă în domeniul socio-economic, fiind acreditat national, de drept public, cu autofinantare, non-partizan, creat pe principiul potrivit căruia elaborarea politicilor fundamentate pe cercetare, este vitală pentru bunăstarea economico-socială a oricarei societăți.

INCSMPS este o instituție performantă, dinamică și flexibilă, reprezentând un pol de excelență în jurul căruia s-au articulat rețele parteneriale puternice, naționale și internaționale, în măsură să genereze o masă critică de cunoaștere și suport pentru decizia politică în domeniu şi pentru dezvoltarea națională.

În conformitate cu scopul său, INCSMPS dezvoltă începând cu 1990 studii și cercetări pe teme de interes național privind dinamica pieței muncii, acțiunea și impactul factorilor de influență asupra acesteia, gestiunea previzională a forței de muncă, precum și efectele și impactul politicilor socio-economice implementate de autoritățile publice și eficiența serviciilor.

INCSMPS are ca bază un personal cu calificare înaltă, cu experiență si cu expertiză solidă demonstrată,  parteneriate cu colaboratori atestati și o bază de date cu aproximativ 300 de rezultate bazate pe analize cantitative și calitative riguroase, metodologii inovatoare și recomandări solide, adecvate.

Totodată, INCSMPS transferă către autoritățile publice rezultate de cercetare privind dinamica pieței muncii la nivel național, regional și local (județean), elaborează prognoze ale cererii de forță de muncă pe termen scurt și mediu utilizând atât modelarea macro econometrică, cât și anchete în rândul firmelor şi elaborează propuneri de îmbunătățire a sistemului informațional al pieței muncii în vederea asigurării unei mai bune tranziții de la școală la muncă a tinerilor.

 • INCSMPS – acreditat  național CDI
 • INCSMPS – marcă înregistrată;
 • INCSMPS –  acreditat ISO si IQNET.

Misiunea Institutului este reprezentată de “Aprecierea valorii si promovarea cunoașterii ca forţă pozitivă in crearea viitorului” și de “Pasiune și profesionalism in fiecare etapa a activitatii desfășurate”.

Valorile institutului sunt:

 • Competență: Cunoasterea fenomenelor socio economice, nationale si europene, ca prezenta si anticiparea manifestarii acestora;
 • Relevanţă: Activitate fundamentata pe cele mai noi, performante si eficiente metode si abordari in definirea de solutii, recomandari si concluzii
 • Calitate: monitorizarea cu profesionalism a desfasurarii activitatii;
 • Dedicare: Pasiunea și profesionalismul colectivului reprezinta un avantaj competitiv si un suport esenţial pentru activitatea noastra

Avantaje competitive:

 • Calitatea angajaţilor; capacitatea de inovare,  nivel comparabil european al metodelor si metodologiilor folosite;
 • Reputaţia, calitatea managementului,  parteneriatele;
 • Calitatea rezultatelor/serviciilor oferite;
 • Relaţiile cu mediul economic şi politic;
 • Vizibilitate institutionala, dar si a fiecarui cercetator;
 • Calitatea manifestarilor stiintifice si a actiunilor de promovare organizate. 

Printre beneficiarii/finantatori cheie ai Institutului se regăsesc:

 • Organisme importante ale administratiei centrale nationale:
  • Ministerul Muncii și Justitiei Sociale;
  • Ministerul Educației Naționale;
  • Ministerul Cercetării și Inovării;
  • Institutul Național de Statistică.
 • Organisme internationale și europene: ONU, PNUD, Banca Mondială, ILO, Comisia Europeană, Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova;
 • Institute de CDI cu înaltă expertiză în diverse domenii economico-sociale;
 • Institutul de Prognoză Economică al Academiei Române;
 • Institutul de Economie Națională al Academiei Române;
 • Universități publice și private din țară și străinătate;
 • IMM, ONG, fundații-naționale sau internaționale;
 • Firme din mediul economic national.

S.C. ERNST&YOUNG SRL (Membru în asociere)

Ernst & Young (EY) este o organizație profesională ce oferă servicii în domenii precum reglementare și conformitate, control financiar intern (public), evaluare programe și strategii, consolidarea capacității instituționale, instruire și acquis, servicii ce sunt furnizate principalelor instituții din sectorul public si privat, guvernelor si Uniunii Europene.

Rețeaua globală EY reunește 700 de birouri naționale, din aproape 150 de țări, având peste 230.000 de angajați. EY este prezentă în toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, oferind servicii la cele mai înalte standarde de calitate companiilor multinaționale și locale, instituțiilor multilaterale, ministerelor și organizațiilor non-profit ce activează pe piețele dezvoltate sau emergente. Prin prezența sa globală, EY deține un portofoliu impresionant de studii, instrumente, metodologii, proceduri pentru o arie foarte largă de domenii, atât pentru sectorul privat cât și pentru sectorul public. Peste tot în lume, EY este implicat în proiecte de consolidare a administrației publice și de reformă a sectorului public.

În special, echipa EY de consultanți pentru Guvern și Sector Public (GPS) ajută guvernele să se adapteze la un mediu aflat în continuă schimbare și să se dezvolte prin economiile lor consolidate, comunitățile puternice și un mediu de lucru mai bun pentru toți. Rețeaua noastră diversificată de peste 19.000 de profesioniști GPS acordă servicii instituțiilor internaționale financiare, clienților din sectorul public la nivel național, regional și municipal în peste 110 țări.

Ne concentrăm pe unele dintre cele mai importante provocări cu care se confruntă astăzi lumea. Globalizarea, schimbările demografice și urbanizarea sunt doar câțiva dintre factorii care influențează dincolo de frontiere și transformă guvernele secolului XXI. Sprijinim guvernele să înțeleagă mai bine și să abordeze aceste probleme critice. În plus față de serviciile noastre legate de evaluarea (impactului) programelor UE și guvernamentale, serviciile noastre de consultanță globală vizează domenii precum: criminalitatea cibernetică, infrastructura, bugetarea, reforma pieței forței de muncă și pensionarea, spiritul antreprenorial și cooperarea sectorului privat. De asemenea, oferim servicii de evaluare a politicilor, programelor și proiectelor în fiecare dintre aceste domenii, poziționând EY ca adevărat lider în domeniu.

Suntem una dintre cele mai integrate organizații de servicii profesionale globale, fapt ce ne permite accesarea expertizei existente la nivelul rețelei noastre și transferul de bune practici pentru a ne deservi clienții  la cele mai înalte standarde de calitate.

Nivelul nostru de integrare globală se realizează prin:

 • Valori comune: Prin definirea unui obiectiv global pentru firmele noastre, toate echipele noastre se angajează la aceleași valori în furnizarea serviciilor lor.
 • Standarde globale de lucru: Aceleași cerințe de etică profesională și de competență pentru toți profesioniștii noștri, care facilitează construirea echipelor între granițele țării.
 • Infrastructura IT globală: toate firmele care fac parte din Rețeaua EY utilizează infrastructură și tehnologii compatibile la nivel global, operate cu aceleași platforme informatice.
 • Metodologia globală de evaluare și evaluare a impactului: în realizarea proiectelor de evaluare a impactului utilizăm o metodologie unitară, folosim tehnologii și programe software partajate și avem acces la surse de date internaționale. Acest mod de lucru global facilitează cooperarea între membrii echipei și asigură coerența serviciilor noastre atunci când efectuează evaluări de impact sau servicii conexe în întreaga UE.

EY Europa

Ernst & Young are o relație de lungă durată cu instituțiile UE, furnizând servicii financiare și de consultanță Comisiei Europene, Parlamentului European și Băncii Europene de Investiții din anii 1980. De atunci, structura noastră internă a evoluat progresiv pentru a servi mai bine instituțiile europene. Organizația noastră a evoluat într-o companie integrată, capabilă să reunească experți din diferite țări pentru a răspunde nevoilor specifice ale Comisiei Europene.

Acest angajament a fost confirmat în continuare prin plasarea Comisiei Europene în rândul numărului foarte limitat de clienți care sunt monitorizați personal de către președintele EY și subliniază importanța pe care Comisia Europeană o are pentru EY ca firmă mondială.

Mai exact, contul Comisiei Europene beneficiază de sprijinul unei echipe centrale dedicate, Ernst & Young Europe (EY BE), care are drept scop consolidarea relațiilor de lucru dintre UE și EY. Această unitate, cu sediul la Bruxelles, este specializată în relațiile cu instituțiile europene. Coordonează implicarea firmei în proiectele UE din Europa și din întreaga lume pentru a mobiliza resursele cele mai potrivite din rețeaua noastră globală pentru a efectua audituri și activități de consiliere conexe, în conformitate cu codul nostru de conduită și politicile și procedurile interne.

EY Europa Centrală și de Sud-Est

EY Europa Centrală și de Sud-Est (CSE), una dintre cele 12 sub-zone EMEIA, reunește practicile a 21 de țări (Albania, Bulgaria, Croația, Cipru, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Turcia, Lituania, Malta, Moldova, Kosovo). În calitate de membru al EY Global și parte a zonei Europei Orientul Mijlociu, Africa și Africa de Sud (EMEIA), EY CSE își desfășoară activitatea sub forma unei singure entități cu peste 8400 de angajați din întreaga regiune, asigurând o cooperare promptă și continuă a unei echipe de experți, asistând clienții să anticipeze, să definească și să rezolve problemele vitale pentru prezența lor reușită în regiune. Acest lucru ne asigură că suntem în mod ideal plasați pentru a valorifica oportunitățile din regiune și pentru a satisface mai bine nevoile clienților noștri într-un interval geografic mai larg.

EY România

În România, EY este liderul de pe piața serviciilor profesionale încă de la înființare, în anul 1992. Cei peste 700 de angajați din România şi Republica Moldova furnizează servicii integrate de audit, asistență fiscală, asistență în tranzacții şi servicii de asistență în afaceri către companii multinaționale şi locale. Serviciile de consultanță EY România combină cele mai bune practici din sectorul privat cu înțelegerea nevoilor diverse ale sectorului public, concentrându-se asupra capacității de construire a serviciilor îmbunătățite în domenii cum ar fi administrație publică, sănătate, servicii financiare, energie petrolul și gazul, energie, telecomunicații, etc.

O selecție a proiectelor semnificative care atestă experiența biroului nostru din România în furnizarea unor servicii similare includ, fără a se limita la:

 • Studiu privind nevoile de informare și asistență ale întreprinderilor care desfășoară activități transfrontaliere în cadrul UE, inclusiv decalajul și analiza costurilor – DG GROWTH
 • Evaluarea ex-post a impactului aplicării prevederilor legale de supraveghere a pieței din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 – DG GROWTH
 • Studiu de impact referitor la revizuirea regulamentului (CE) nr. 764/2008 privind principiul recunoașterii reciproce – DG GROWTH
 • Analiza impactului Eurostars-1 proiecte finalizate – DG RTD
 • Sporirea eficacității și eficienței asistenței tehnice prin examinarea opțiunilor alternative pentru organizarea proceselor de realizare a asistenței tehnice (AT)  – DG REGIO
 • Proiect pilot pentru implementarea cadrului de competențe în domeniul fondurilor europene la nivelul statelor member – DG Regio
 • Acord cadru pentru evaluare si studii tematice – Lot 2 – Dezvoltare sustenabila – DG Regio
 • Acord – cadru pentru evaluarea instrumentelor structurale in perioada 2011-2015 – Lotul 1 – Evaluări, Ministerul Fondurilor Europene
  • Contract subsecvent nr. 1/22.12.2011 “Prognozarea absorbției și evaluarea opțiunilor de realocare a fondurilor în cadrul CSNR 2007-2013”
  • Contract subsecvent nr. 4/17.07.2012 “Evaluarea modului în care prevederile din domeniul oportunităților egale au fost transpuse în cadrul aferent Instrumentelor Structurale din România”
  • Contract subsecvent nr. 9/11.11.2013 „Evaluarea ex-ante a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020”
  • Contract subsecvent nr. 11/11.11.2013 „Evaluarea ex-ante a Programului Operațional Sectorial Capital Uman 2014-2020”
  • Contract subsecvent nr. 16/26.08.2013 „Evaluarea ex-ante a Programului Operațional Ajutor pentru Persoanele Defavorizate 2014-2020”
  • Contract subsecvent nr. 18/12.08.2015 “Evaluarea impactului acțiunilor de formare în domeniul instrumentelor structurale”
  • Contract subsecvent nr. 19/12.08.2015 “Evaluarea impactului asistenței tehnice dedicate managementului și implementării instrumentelor structurale”
 • Acord – cadru pentru evaluarea instrumentelor structurale in perioada 2011-2015 – Lotul 2 – Dezvoltarea capacității de evaluare, Ministerul Fondurilor Europene
 • Contract subsecvent nr. 1/18.05.2012 ”Examinarea culturii de evaluare”
 • Contract subsecvent nr. 2/45/15/24.04.2013 „Îmbunătăţirea utilizării evaluării în procesul de formulare a politicilor şi de luare a deciziilor în domeniul Instrumentelor Structurale în România

Novel Research SRL (Subcontractor)

Novel Research este o companie privată de cercetare de piaţă. Novel Research a fost fondată în 2007 de către doi tineri profesionişti şi a devenit rapid preferata companiilor multinaţionale în ceea ce priveşte cercetarea de piaţă.  Incepând cu 2007 Novel Research a lucrat pentru o varietate de clienţi ale căror cerinte cu privire la cercetarea de piaţă si cercetarea socială presupun cele mai înalte standarde de calitate. In consecinţă, în anul 2008 Novel Research a devenit membru deplin ESOMAR/WAPOR şi este de atunci un membru activ, respecând în totalitate principiile ESOMAR/WAPOR.

Principalele tipuri de studii realizate de Novel Research cuprind:

 • CERCETARE EXPLORATORIE
 • SEGMENTAREA CONSUMATORILOR
 • CERCETARE INOVATIVA
 • MARKET TRACKING
 • SATISFACŢIA CONSUMATORULUI

Domeniile de cercetare abordate de Novel includ (dar nu se limitează la): percepţii şi atitudini privind schimbările economice şi sociale actuale, consum cultural şi media, comportamentul consumatorului şi profile de consumatori, testare de concept şi produs, evaluarea strategiilor de promovare, segmentare, pozitionare şi studii de pret. Novel Research are o vastă experienţă în realizarea atât a studiilor de tip ad-hoc cât şi a celor de tip omnibus.

Echipa Novel Reasearch (11 persoane – angajaţi permanenţi – specialişti în cercetarea de piaţă, economişti, sociologi şi experti IT) este formată din experţi cu o cunoaştere aprofundată a realităţilor româneşti, cu experienţă vastă şi variată în domeniul cercetării interdisciplinare. In plus, pe lângă angajaţii permanenţi, Novel Research dispune de o reţea natională de culegere a datelor față-în față formată din aproximativ 150 de operatori de interviu si 40 coordonatori judeteni. Coordonatorii județeni sunt locați în orașul resedinta de județ. 80% dintre operatori locuiesc în orașul reședință de județ în timp ce 20% sunt rezidenți în alte localități ale județului. Atât coordonatori cât și operatorii de interviu sunt colaboratori permanenți ai Novel Research și sunt persoane cu studii medii și superioare, cu experiență de peste 5 ani în coordonarea echipelor de operatori/culegerea datelor de la grupurile țintă ale proiectelor.

Cele mai multe studii ale Novel Research sunt realizate pe eşantioane naţionale representative pentru populaţia adultă a României de vârstă 18 ani şi peste. Novel Research utilizează eşantionarea aleatoare, multistadială care respectă standardele internaţionale în privinţa metodologiilor de eşantionare. De asemenea, Novel Research are capacitatea şi experienţa de a realiza studii şi sondaje pe eşantioane mari, de peste 2500 de respondenţi. Specific, Novel Research realizează la fiecare două luni o cercetare prin metoda PAPI (faţă-în-faţă) pe un eşantion de 2500 de respondenţi cu vârste de 18 -64 ani ca parte a proiectului Comerţul ilicit cu ţigarete, proiect finanţat de British American Tobacco, Japan Tobacco International, Philip Morris Trading și Imperial Tobacco.

Din 2007 până în prezent Novel Research a realizat circa 1000 de proiecte de cercetare care însumat înseamnă peste 500.000 de interviuri pe bază de chestionar, dintre care peste 15.000 realizate la nivelul întreprinderilor. Novel Research are, de asemenea, exeprienţa şi capacitatea de a realiza studii bazate pe metodologii calitative. De exemplu, în ultimii 7 ani, experţii nostri au realizat peste 500 de focus-grupuri şi aproximativ 450 de interviuri individuale în profunzime pe teme privind comportamentul consumatorului, testare de produs, consum cultural şi media, cultura organizaţională şi strategii de comunicare.

În ceea ce priveşte metodele de culegere a datelor, Novel Research are capacitatea  de a utiliza tehnica PAPI/CAPI (interviuri faţă-în-faţă), CATI (interviuri telefonice) şi CAWI (interviuri online).

Începând din 2007 Novel Research a implementat sistemul CATI de culegere a datelor, având la acest moment un număr de 15 staţii telefonice. In plus, tehnologiile WEB, Cloud şi Voice over IP de care beneficiem ne permit instant extinderea sistemului la 100 de staţii CATI la nivel naţional. Departamentul de studii CATI este format din 25 de operatori de interviu şi un manager de proiect. 

Din a doua parte a anului 2015, Novel Research a implementat sistemul de culegere a datelor față-în-față pe tabletă și utilizează cea mai performantă aplicație în domeniu, Nfield (NIPO). Pentru culegerea datelor, Novel Research are 170 de tablete de ultimă generație care, cu ajutorul aplicației Nfield, ne permite lucrul cu instrumente dintre cele mai complexe.

Novel Research beneficiază, de asemenea, de cea mai avansată platformă de studii online,  Qualtrics, şi are un panel online propriu reprezentativ la nivel naţional de aproximativ   200.000 membri. Mai mult, în calitate de partner al CINT, avem acces la panelurile online  ale altor 12 ţări din Europa Centrala şi de Est (ex. Bulgaria, Croaţia, Polonia, Cehia, Serbia, Ucraina, Slovenia, Slovacia etc.).

Procesarea şi analiza datelor sunt realizate de experţii Novel Research cu ajutorul programelor speciale de analiză precum SPSS. Cu ajutorul unei infrastructurii tehnologice performante, specialiştii noştri realizează în mod curent analize empirice complexe în domeniul comportamentului de consum, stiluri de viaţă, testare de concept şi produs, evaluarea strategiilor de promovare, segmentare, studii de preţ.   

Nu în ultimul rând, Novel Research are infrastructura necesară (echipamente video şi audio) pentru realizarea de focus-grupuri şi interviuri individuale în profunzime.

NOVEL RESEARCH este înregistrată ca operator de date cu caracter personal cu numărul 5448 la “Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal”. Totodată, NOVEL RESEARCH este membră a Societăţii Europene pentru Cercetarea Socială şi de Marketing (European Society for Opinion & Marketing Research -ESOMAR) şi respectă în totalitate Codul internaţional ICC/ESOMAR privind standardele de calitate în cercetarea online socială şi de marketing.