În cadrul acestui proiect vor fi livrate trei rapoarte de evaluare, precum și un raport de evaluare ad-hoc, în funcție de cererile beneficiarului, de regulă în 1-3 luni de la momentul solicitării.
Rapoartele de evaluare vor cuprinde, în concordanță cu cerințele Caietului de Sarcini, cel puțin:

 • Sumarul executiv în limba română, engleză, roma și maghiară, precum și în limbajul Braille
 • Descrierea metodologiei utilizate pentru aplicarea instrumentelor de cercetare utilizate pentru respectivele evaluări
 • Analizele efectuate pentru fiecare temă de evaluare
 • Răspunsurile la întrebările de evaluare pentru fiecare temă de evaluare
 • Recomandări, atât pentru perioada de programare 2014-2020, cât și pentru perioada de programare post 2020.
 • Anexe, ce vor conține:
  • Tabelul de corelare între constatări, concluzii și recomandări
  • Metodologia utilizată, inclusiv instrumentele de evaluare
  • Lista documentelor și a literaturii parcurse
  • Lista persoanelor intervievate
  • Lista membrilor Comitetului de Coordonare a Evaluării

Livrabile:

Primul Raport de Evaluare POC 2014-2020 aferent anului 2020
Al doilea Raport de Evaluare POC 2014-2020 aferent anului 2021
Al treilea Raport de Evaluare POC 2014-2020 aferent anului 2023
Raportul de evaluare ad-hoc